Clemens Eiendom har utviklet et tomteområde i Darbu i Øvre Eiker Kommune - "Prestegårdsskogen".

 

Om prosjektet

Reguleringsplanen ble vedtatt i 2013 og tilrettelegger for ca 70 boliger, fordelt på 35 eneboliger, 4 firemannsboliger og 14 rekkehus.

Utbyggingsplanen omfatter fire byggetrinn på ca 5 500 m2 hver og hvert delfelt skal detaljreguleres.

Det er ført forhandlinger med en lokal gruppering om kjøp av eiendommen og salget ble gjennomført høsten 2015.

Beliggenhet

Adresse
Kontaktperson