Opplysningsvesenets fonds (Ovf) datterselskap Clemens Eiendomsutvikling solgte høsten 2013 en ca. fire mål stor tomt sentralt på Blindern til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).

Om prosjektet

Tomten har adresse Blindernveien 6, og er regulert til kontor, offentlig bygning og allmennyttig formål. SiO planlegger å omregulere eiendommen og bygge inntil 350 nye, campusnære studentboliger i Blindernveien.

 
 

Beliggenhet

Blindernveien 6