Prestegårdsjorda Alta illustrasjon hovedbilde

Clemens Eiendom utvikler nye sentrumsarealer i Alta

Om prosjektet

Clemens Eiendom AS har inngått et samarbeid med Coop Finnmark SA og Roald Johansen Invest AS om å utvikle et 215 dekar stort tomteområde ved Alta sentrum.

Det er etablert et nytt selskap – Alta Sentrumsutvikling AS hvor de nevnte selskapene er aksjonærer.

Tomteområdet består av to deleiendommer som eies av Opplysningsvesenets Fond (Prestegårdsjorda) og Heitmannslekten. Alta Sentrumsutvikling AS vil overta eierskapet til disse eiendommene.

Tomteområdet danner grunnlag for utvikling av en ny bydel i Alta med handel, næring, service, idrett og boligformål. Det legges opp til en utbygging som vil gi ca 150 – 200 000 m² bymessig bebyggelse og ca 500 boliger

 

Beliggenhet

Adresse