Clemens Eiendom utvikler nye boliger på Lilletorget i Langesund

Om prosjektet

Lilletorget ligger sentralt til ved innkjøringen til sentrum i Langesund. Den planlagte bebyggelsen forsøker å ta opp det karakteristiske ved den eldre bebyggelsen i Langesund – småhus tett i tett langs gateløpet og små forskyvninger i byggelinjen.
På denne måten beholdes «Langesundsskalaen» i den nye bebyggelsen.

Clemens Eiendom vurderer Lilletorget som en del av sentrum, og ønsker å gi kvartalet en sentrums-/bykarakter som en videreføring av Langesunds historiske bebyggelsesstruktur.

Det planlegges 24 leiligheter med størrelser som varierer fra 34 – 98 m². Det planlegges også underjordisk parkering med 24 plasser omtrent i plan med gaten utenfor.

Det er gode arealer for lek og rekreasjon, friluftsliv og idrett i nærområdet. Prosjektet planlegges med balkonger som kan supplere uteoppholdsarealet på bakkeplan.

Regulering av eiendommen ble godkjent av kommunestyret i Bamble desember 2016. Det arbeides nå med detaljering av byggeprosjektet/leilighetene og byggesøknaden.

Beliggenhet

Langesund
Kontaktperson