Styret

Styreleder: Ole-Wilhelm Meyer, direktør Opplysningsvesenets fond
Styremedlem: Jon Gunnar Solli, CFO Opplysningsvesenets fond 
Styremedlem: Knut Halvor Hansen, daglig leder i Bygg Konsulent AS

Ansatte

Bernt Nordby Skøien
Daglig leder
997 01 312
Are Njåstein
CFO/COO
982 39 003
Roar Otto Andersen
Prosjektsjef
489 53 198
23 08 16 33
Elisabeth Bjaanes
Eiendomsutvikler/prosjektleder
466 34 813
Olav Hansson
Eiendomsutvikler/prosjektleder
907 43 898
23 08 15 69
Per Magnus Haugen Presthammer
Eiendomsutvikler/prosjektleder
922 94 247
Astrid Mjøs
Webredaktør
452 54 086
23 08 16 27