Kontoradresse
Rådhusgata 1-3,
Oslo

Finn oss på Google maps

Postadresse
Pb. 535 Sentrum
0105 Oslo

Fakturaadresse
Clemens Eiendom AS c/o Fakturamottak BDO
Postboks 4523
8608 Mo i Rana
4523@invoicecenter.net

E-postadresse

cepost@ovf.no