Clemens Eiendom AS er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets Fond (Ovf). Selskapet er opprettet for å drive kommersiell eiendomsutvikling.

Ovfs eiendommer er vårt utgangspunkt, men vi kan også erverve arealer/eiendommer fra andre for å optimalisere egne verdier.

Clemens Eiendom arbeider i hele verdikjeden, fra planlegging til utbygging, salg og forvaltning.

Selskapet ble etablert våren 2014, og rekrutterte høsten 2014 flere nye medarbeidere. Selskapet arbeider med kartlegging av Ovfs eiendommer for å etablere en kommersielt attraktiv portefølje av eiendomsutviklingsprosjekter.

Våre prosjekter er spredt over hele landet, og gjennomføres ofte i samarbeid med gode lokale aktører.