Styret

Styreleder: Ole-Wilhelm Meyer, direktør Opplysningsvesenets fond
Styremedlem: Jon Gunnar Solli, CFO Opplysningsvesenets fond 
Styremedlem: Knut Halvor Hansen, daglig leder i Bygg Konsulent AS

Clemens Eiendom AS er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets Fond (Ovf). Selskapet er opprettet for å drive kommersiell eiendomsutvikling.

Ovfs eiendommer er vårt utgangspunkt, men vi kan også erverve arealer/eiendommer fra andre for å optimalisere egne verdier.

Clemens Eiendom arbeider i hele verdikjeden, fra planlegging til utbygging, salg og forvaltning.

Som en av Norges største grunneiere har Ovf eiendommer over hele landet. Eiendomsmassen danner grunnlaget for langsiktig verdiskapning, blant annet gjennom datterselskapet Clemens Eiendom.

Fondets verdier består av prestegårder, betydelige andre arealer og finanskapital. Ovf eier ca. 600 eiendommer fordelt på alle landets fylker.

Fondets forretningsområder er eiendom, kraft, kapitalforvaltning og IKT.