Fasade Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3 Oslo

Kirkens Hus i Rådhusgata 1-3 i Oslo sentrum, huser i dag flere kirkelige organisasjoner, i tillegg til Opplysningsvesenets fond (Ovf) og Clemens Eiendom AS

Om prosjektet

Bygget består i hovedsak av enkeltkontor i kontorfellesskap, fordelt på 8 etasjer, totalt 250 kvm. Resepsjonstjeneste, felles møterom og kantine.

Beliggenhet

Adresse