Vi eier og forvalter ca 30.000 kvm næringseiendom spredt rundt i landet. Vi etterstreber å ha fornøyde leietakere, som opplever å bli ivaretatt på en god måte.

Flere av våre bygg har kulturhistorisk verdi, noe vi er veldig stolte av.

Gjennom selskapet Clemens Næringsbygg AS forvalter vi i dag flere eiendommer som leies ut til ulike kirkelige virksomheter. I tillegg driver vi Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland, et moderne kurs- og konferansehotell i historiske omgivelser.

Flere av bygningene har kulturhistorisk verdi.