Gruppebilde ansatte i Clemens Eiendom AS

Clemens Eiendom AS ble etablert høsten 2014, og skal utvikle eiendomsverdier for Opplysningsvesenets fond.

Vi opererer i hele verdikjeden fra idé- og konseptutvikling til salg og forvaltning