Høsten 2014 inngikk Clemens Eiendom AS et samarbeid med Coop Finnmark SA og Roald Johansen Invest AS om å utvikle et 215 dekar stort tomteområde ved Alta sentrum. Tomteområdet danner grunnlag for utvikling av en ny bydel i Alta med handel, næring, service, idrett og boligformål.

I desember 2015 ble et nytt samarbeidsselskap etablert, Alta Sentrumsutvikling AS, hvor de nevnte selskapene er aksjonærer.

Kontaktperson