Clemens Eiendom AS har inngått samarbeidsavtale med Coop Finnmark og Roald Johansen AS om utbygging i Alta sentrum.

Les mer på Altaposten sine nettsider