Oversiktsbilde Prestegårdshagen Hof

Clemens Eiendom AS vil gjennom emisjon i Prestegårdshagen AS bli majoritetseier i selskapet sammen med de opprinnelige eierne. Clemens Eiendom AS er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond.

Hovedeierne i Prestegårdshagen AS, Vivaldi Eiendom og Clemens Eiendom, starter nå videre utvikling av tomteområdet Prestegårdshagen i Hof. Eiendommen ligger idyllisk og sentralt til, 800 m fra Hof sentrum, og i umiddelbar nærhet til skoler, barnehage og idrettsanlegg. Tomten er ferdig regulert, og bygging av infrastruktur vil gjennomføres i 2016. Området er stort, og utgjør ca 230 boenheter basert på småhusbebyggelse.

Første byggetrinn vil omfatte ca. 90 boenheter. Selskapet vil starte salg av enkelttomter til selvbyggere, samt delfelt til entreprenører og boligutviklere første halvår 2016.

Selskapet vil gjøre de siste avklaringer om blant annet teknisk infrastruktur med Hof kommune på nyåret før utbyggingen starter.

 

Kontaktperson